Jeokimyasal Etüt

TOPRAKTA RADON - TORON ÖLÇÜMLERİ

Radon gazı büyük  toprakta doğal radyoaktif radon şeklinde bulunmaktadır. yer altı sularına ve akarsulara karışmakta ve aynı zamanda topraktaki çatlak ve porlardan sızabilmektedir.Topraktan radon salınımı toprağın geçirgenliği, durumu, meteorolojik koşullar ve bölgenin yüksekliği ile ilişkilidir. Bunun yanında yeraltı suları, doğal gazlar, kömür ve okyanuslarda ufak bir miktarda radon gazı salınımı yapmaktadır. Ayrıca deprem, toprak kayması, volkan gibi tektonik aktivitelerde de radon salınımı meydana gelir.

Radon gazının ölçümü radon gazından çıkan alfa parçacıklarının sayımına bağlı olarak gerçekleştir.

TOPRAKTA KARBONDİOKSİT ÖLÇÜMÜ

Karbondioksitin genel özellikleri 

Karbondioksit;  kimyasal  formülü  CO2 olan, tatsız, renksiz, kokusuz, yanmayan ve zayıf asit  özelliği olan  bir gazdır.  Havadan 1.53  kat  daha  ağırdır.  Zehirli  olmamakla birlikte,  havada  %30  oranında bulunduğunda  solunumu  tıkama  özelliği göstermektedir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı    %0.03  kadardır.  Karbondioksit üretimi,  doğal  yeraltı  çıkışlarından  ve kimyasal  yöntemlerle  fabrikalarda yapılmaktadır.  Karbondioksit,  yüksek basınç  ve  sıcaklıklarda  sıvılaştırılıp katılaştırılabilir. (Ayaz, 2003).

Akışkan içerisindeki yoğunlaşmayan gaz oranının hesaplanabilmesi için gaz oranı ölçümleri yapılmaktadır. Genel olarak yoğunlaşmayan gazların %99’a yakın bölümünü CO2 gazı olduğundan gaz oranı hesaplamalarında yoğunlaşmayan gazların tamamı CO2 varsayılır.


Eskişehir Web Tasarım