Jeoloji Saha Araştırması

Saha jeolojisi tüm jeolojik araştırmaların temelidir.

Sahanın jeolojisi; 

Petrografisine, Stratigrafi sine  Yapısal jeolojisine  Jeomorfolojisine bakılarak belirlenir.

Saha çalışma hazırlıkları:

1. Çalışılacak bölgeyle ilgili literatür çalışması

2. Uzaktan algılama çalışmalar

3. Jeolojik Harita hazırlanması

4. Yüzey aktivitelerinin Belirlenmesi

5. Yapısal Jeolojik Çalışmalar

6. Jeokimyasal Çalışmalar


Eskişehir Web Tasarım