Kuyu & Rezervuar Testleri

STATİK SICAKLIK BASINÇ ÖLÇÜMÜ: PT ÖLÇÜLERİ

jeotermal sistemlerin üretim ve rezervuar mühendisliği çalışmalarında gerekli olan ölçümler verimlilik ve performans açısından oldukça önemli bilgiler sağlar.

Jeotermal sistemlerin keşiflerinde kullanılan sondaj kuyularına indirilen muhafaza boruları ve ara  muhafaza boruları aracılığı ile kuyunun  sıcaklık ve basıncı hakkında bilgilere ulaşılır.

Bu bilgiler;

Rezervuarda  akışkan ve ısı miktarı 

yüzey debisi ile mevcut akışkan üretimi arasında ilişki kurmak

Kuyuların verimlilikleri 

Kuyular arası hidrolik iletişim 

Rezervuar performans tahmini 

Alınan sıcaklık ölçülerinden belli hesaplama yöntemleri ile (Horner Plot metodu gibi) orijinal rezervuar  sıcaklığı tespit edilmeye çalışılır.Hesaplama parametreleri kuyuda yapılan sirkülasyon süresi ve ölçü alındığı anda sirkülasyondan sonra geçen zamandır.

DİNAMİK SICAKLIK BASINÇ ÖLÇÜMÜ:

Jeotermal kuyu açık  iken alınan ölçülerdir. Gerek  statik, dinamik  sıcaklık  ölçüleri gerekse statik, dinamik basınç  ölçüleri işletme sırasında belli aralıklarla alınarak  grafiklerdeki profiller takip edilir.Dinamik  basınç  ölçüsünde lineer  olarak  düz  bir  çizgi halinde uzanan basınç  profili belli bir  seviyeden yüzeye doğru sapma gösterirki bu da kuyu içinde kabuklaşmanın başladığı seviye hakkında belli bir fikir verebilir.dinamik sıcaklık ve basınç ölçülerinde kısıtlayıcı faktör akışkanın kuyu içi yüksek  hızı nedeniyle ölçü aletini kuyudan atma riskidir.Bu nedenle ölçü aleti üzerine belli ağırlıklar eklenerek  bu risk azaltılmaya çalışılır.

Üretime başlanılmış kuyuda belirli seviyelerdeki sıcaklık ve basınç verileri ile yapılan bu ölçümde kuyunun üretim kapasitesinin belirlenmesi

flash point derinliğinin bulunması

inhibitör basma derinliğinin tespiti

ortalama akış entalpisinin hesaplanması amaçlanır.

Eskişehir Web Tasarım