Su Temin Çalışmaları

Su temin çalışmaları, sahanın hidrojeolojik ve jeofiziksel verilerinin değerlendirilmesi, arama sondajları yapılması ve bunların ışığında üretim sondajları yapılması aşamalarından oluşmaktadır.

Ofis Uygulamaları

Sahada elde edilen verilerin sayısallaştırılması,

Jeolojik modellerin oluşturulması,

Hidrojeolojik kavramsal model ile uygunluğunun sorgulanması,

Arama kuyusu lokasyonlarının belirlenmesi,

Gerekli akifer testlerinin yapılması ve yorumlanması hizmetlerini kapsamaktadır.

Saha Uygulamaları

Jeoloji ve hidrojeoloji haritalarının oluşturulması,

Yapısal elemanların detaylandırılması,

Jeofizik çalışmalarının yapılması,

Arama ve ardından üretim kuyularının açılması olarak sıralanabilir.

Susuzlaştırma Çalışmaları: Susuzlaştırma çalışmaları, her tür faaliyette, çalışma alanında bulunan ve çalışmaya engel teşkil eden yeraltısuyunun çalışma bölgesinden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.

Mevcut Durum & Planlama Çalışmaları

Hidrojeolojik kavramsallaştırma

Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi

Akifer özelliklerinin tespiti

İhtiyaç ve planlama doğrultusunda sayısal modelleme çalışmaları

Sürekli İzleme Çalışmaları

İşletme süresince çalışma sahasında sürekli olarak;

Yeraltısuyu seviyelerinin gözlemlenmesi,

Yeraltısuyu varolan durumunun aylık olarak raporlanması çalışmaları yapılır.


Eskişehir Web Tasarım